175. Proročanstvo dano Raymondu Aguileri 28. srpnja 1992. u 1:43 sati. na španjolskom.

Moj Sin je umro na Križu za sve u svijetu. Sa ušima morate čuti Riječ Božju. Morate čuti, jer datum je stigao koji sam rekao vašim ocima kada je Moj Sin visio na Križu mučeći se za Ovce i Sjeme. Morate čuti. Morate otvoriti vaše umove. Morate tražiti vašu braću i sestre, jer Korablja je stigla. Ja hoću sve one koji su Moji, Moje Ovce, Moje Sjeme, i Moje Svece da uskoče u Korablju. Jer ako ne uskoče u Korablju. Oni će ostati ovdje sa svime što je loše dok se Moj Sin ne vrati po drugi put. Jeste li Me čuli, sa vašim ušima? Čujte Me, Sinovi Moji, Kćeri Moje. Ja hoću da uskočite u Korablju. Jer Moj Sin je spreman i On će doći na oblaku da vas pokupi, ali ako niste u Korablji, ostati ćete sa ostatkom i patiti ćete sa ostatkom. Jer vrijeme Korablje je ovdje, i Ja vam govorim sve Ispravno i sve Točno budući da Ja ne Lažem.

Ja hoću da jedete Misu svakodnevno. Ja hoću da se molite svakodnevno, sa svim vašim duhom, sa svim za vaš um, sa svim vašim srcem. Jer Ja samo hoću što je Neokaljano a sve što je Moje je Dobro, Čisto, Čisto, i Čisto. Jeste li Me čuli? Ja ću vam reći još jedanput: Ja samo hoću što je Neokaljano i što je Dobro i što je Čisto. To je ispravan način, jer sve što je na Nebu je Neokaljano i Dobro je i Čisto je.

Govorim vam sa Čistim Usnama, Sinovi Moji i Kćerke Moje. Morate uskočiti u Korablju sa svojim Molitvama, sa Pričesti. Hoću da tražite vašu braću, vaše sestre, i Ja hoću sve vas da se pokajate od vaših grijeha, da tražite Mog Sina Isusa i Duh Sveti će vam pomoći.

Jer rat je već počeo i Ja ću poslati Mog Sina da vas pokupi. Svi Mi ćemo imati naše Ruke ispružene čekajući vas, da vas zaglimo, da vam damo Božji poljubac. Jer učinili ste ono što vam je Moj Sin rekao da činite kada je živio sa vama, Mojim Ovcama, sa Ljubavlju Oca, sa Ljubavlju Sina, sa Ljubavlju Duha Svetoga to je sve što ću vam reći ovoga datuma.

Hoću da uskočite u Korablju, ako se želite spasiti jer datum je stigao. Uzimajte Pričest, tražite vaše sinove, vašu braću, vaše sestre i uskočite u Korablju zato jer Moj Sin već ima Svoje Zapovjedi i datum je skoro ovdje kada ću sve zatvoriti. Jeste li Me Jasno čuli? To je Dobro.

Čekati ću te i zagrliti ću te i poljubiti ću te. Jer Ja te Volim sa svim Svojim Srcem, sine Moj. Znam da si bio izgubljen, ali sada pronašao si svog Oca. Dati ću ti poljubac. Zagliti ću te. Dati ću ti tvoju novu kuću na Nebu sa svime što si želio i sa svime što sam Ja želio ti dati prije negoli je đavao sve uprljao.

Mnogo me Veseli što si učinio što sam ti rekao. Da, Sinovi Moji sa Svojim Srcem govorim vam sve ovo. Tamo ću vas čekati sa Svojim Rukama ispruženim sa Ljubavlju Mog Srca. Govorim vam ove stvari.


e-mail: Ray@prophecy.org
Za pomoći financirati ovu službu Pritisnite ovdje Make payments with PayPal - it's fast, free  and secure!  

ili pišite na: Raymond Aguilera, PO Box 20517, El Sobrante, CA. 94820-0517, USA.

Za naručiti Knjige Proročanstava (engleski) Pritisnite na Knjigu

Copyright © 1989-2001, Raymond Aguilera, Prophecy.org (sm) Sva Prava Pridržana


Početna stranica

Prijašnje proročanstvo Sljedeće proročanstvo