173. Proročanstvo dano Raymondu Aguileri 25. srpnja 1992. u 19:42 sati. na engleskom i španjolskom.

Španjolski:

Obilježio sam je, damu sa zlatnom kosom, sa Mojim Prstom. Obilježio sam je zato jer Me ona voli sa svojim srcem. Ona Me voli sa Božjom Ljubavlju. Dama sa zlatnom kosom, ona će trčati za tobom sa inteligencijom, sa odlučnošću, sa Srcem Boga. Dotakao sam je u njeno srce sa Svojim Prstom. Jesi li Me čuo, Reymundo? Ona će te nazvati i dan je stigao kada ćete se oboje sastati, sa damom sa kosom od zlata. Postati ćete prijatelji ali njezino srce će gorjeti. Jesi li Me čuo, Reymundo? Njezino srce gori sa Ljubavlju Božjom za Mog Reymunda.

Oluja koja će pogoditi Svijet mora biti. Jer oluja će počistiti sve što je zlo. I ljudi svijeta će naučiti tko je Bog Svijeta, Zvijezda, svega što postoji i svega što će biti, i svega što će biti učinjeno. Sa Mojim Teškim Srcem govorim vam istinu.

Đavla, Ja ću odriješiti, i on je spreman sa odlučnošću vas pojesti. Kada se đavao nahrani Hranom znati ćete tko je Bog Svijeta, Zvijezda, svega što postoji. Jer sa Mojim Sinom, Duhom Svetim i sa Mnom, Mi ćemo počistiti Svijet, sa Umom Boga, sa Umom počišćenja svega što je Loše.

Čujte Me! Čujte Me Ljudi Božji. Čujte Me, Ljudi Svijeta. Đavao će vas pojesti, ako Me ne poslušate. Ako ne očistite vaše uši sa prstima koji su od Boga. Božje Meso, đavao je gladan za Božjim Mesom, da večera, da jede, da žvače Kosti Božjeg Mesa. Đavao je gladan.

Đavao je gladan, jer Dan je stigao kada ću ga poslati u jamu sa Svojom Rukom. Pogoditi ću ga i on će pasti tako jako i direktno u jamu. Jer kada Ja nekoga pogodim brzo i direktno, i sa odlučnošću, oni se ne dižu jer Ja sam Bog. Ja činim ono što hoću sa onime što je Moje, ako Mi ne vjerujete sada, vjerovati ćete Mi kada oluja pogodi ovaj Svijet.

Da li Me čujete sa svojim ušima ili imate svoje ruke ispred svojih očiju i svojih ušiju? Ali kakva sramota, ako Me ne čujete jer ako ne uskočite u Korablju đavao će vas pojesti. Da, sine Moj, Korablja je završena. Spremna je tako da možeš uskočiti u nju sa svojom obitelji, sa svojim prijateljima. Možeš se sakriti u Korablju i đavao te neće pogoditi. Neće te dotaknuti. Jer Ja ću te zaštititi sa Svojom Rukom. Zaštititi ću te. Jer đavao ne može dotaći ono što je Moje. Jer Ja ću ga udariti brzo i Ja ću ga poslati u jamu, sa svim anđelima, sa svim svecima koje ima za sve dane dok postoje dani.

Da, sine Moj, pošalji Proročanstva kamo sam ti rekao. Znam da si umoran. Znam da tvoje tijelo plače budući da želi odmor, ali čini ono što ti kažem i sve će ispasti dobro. Ja ću ispraviti sve stvari kojima se ne sviđaš. Oni te hoće ubiti. Oni te hoće zaustaviti. Ja ću ih popraviti sa Svojom Rukom. Nemoj se brinuti o ljudima..., o nikome, čak ni o đavlu, jer Riječ Božju nitko ne može zaustaviti, sa Ocem, Sinom, Duhom Svetim, Bogom svega, Svijeta, Zvijezda, Neba.

Odmaraj se još malo, zatim hoću da se ustaneš i odeš raditi za svoje računalo. Jer vrijeme je veoma kratko. Jesi li Me čuo, Reymundo? Ovo je tvoj Bog, Otac, Sin, i Duh Sveti. Pokazati ću ti kako učiniti ono što moraš učiniti, sa Srcem Božjim, sa Očima Božjim, sa Ušima Božjim, sa cijelim Vladanjem Božjim. Ovo je tvoj Otac.

Engleski:

Hvala tebi Gospode Oče. Hvala tebi Gospode Oče. Ovo je Isus. Hvala tebi Gospode Oče. Ovo je Isus Krist Nazarećanin ti zaslužuješ svu Hvalu i Slavu i Čast. Ti zaslužuješ svu Hvalu i Slavu i Čast. Ti zaslužuješ svu Hvalu i Slavu i Čast Moj Oče, Moj Nebeski Oče sa Čistim Srcem, Čistim Umom, sve što je Dobro dolazi od Oca.

Hvala i Čast i Slava Ocu. Hvala i Čast i Slava Ocu. Jer ti si Pravedan. Jer ti si Čist. Jer ti si Neokaljan. Hvala i Čast i Slava Ocu. Hvala i Čast i Slava Ocu Jahvi, Jahvi Mom Jedinom Ocu, Mom Nebeskom Ocu. Ljubim te. Ljubim te. Ljubim te. Ljubim te Moj Oče. Hvala i Slava i Čast Mom Ocu. Hvala i Čast Mom Ocu Jahvi. Jahve, Ja te Volim. Jahve, Ja te Ljubim sa Svim Svojim Srcem, Umom i Dušom.

Sve što si Mi zapovjedio za činiti, učiniti ću doslovce bez pitanja sa potpunom poslušnošću. Hvala i Slava Ocu. Hvala i Slava Ocu, Jahvi. Hvala i Čast i Slava Jahvi. Hvala i Čast i Slava Jahvi. Hvala i Čast i Slava Jahvi, Mom Nebeskom Ocu, Mom Jedinom Ocu.

Ja te Obožavam, Ja te Ljubim sa Svim Svojim Srcem, Umom i Dušom. Hvala i Čast i Slava Ocu. Hvala i Čast i Slava pripada Ocu, bez pitanja potpuna poslušnost iz Mog Srca. Mog Srca, jer Ja te Ljubim sa svim Svojim Srcem. Hvala i Čast i Slava pripada Ocu, Jahvi. Hvala i Čast i Slava pripada Ocu, Jahvi. Hvala tebi Jahve. Čast tebi Jahve. Slava pripada Ocu, Jahvi. Hvala i Čast i Slava pripada Jahvi.

Ljubavi Moja, učiniti ću sve što si Mi rekao Doslovce bez Pitanja. Ljubim te moj Oče. Potpuno Ljubim tebe Oče bez Pitanja. Biti ću ti poslušan Moj Oče. Ja te Ljubim Oče, Jahve. Ja te Ljubim. Ja te Ljubim. Ja te Ljubim. Hvala i Čast i Slava pripada Ocu. Hvala i Čast i Slava pripada Ocu. Hvala i Čast i Slava pripada Ocu.

Da, Oče Ja ću ti biti poslušan. Ja imam Svoje Zapovjedi. Učiniti ću sve što si Mi rekao bez Pitanja. Hvala i Čast i Slava pripada Ocu. Hvala i Čast i Slava pripada Ocu. Ja te ljubim, Jahve. Ja te Ljubim. Ja te Ljubim. Ja te Ljubim. Ja te Ljubim. Da, Moj Oče sve je spremno, sve je namješteno. Ja te Ljubim. Ja te Ljubim. Ja te Ljubim.

Ovo je Jahve. Ja te Ljubim Sine. Ja te Ljubim Sine sa svim Svojim Srcem. Ja te Ljubim Sine, sa svim Svojim Srcem, sa svim Svojim Srcem Sine Moj, Moj Jedini Sine. Moj Jedinorođeni Sine Ja te Ljubim, Sine Moj, Sine Moj, Sine Moj. Ja te Ljubim Sine Moj, Sine Moj.

Da, Sine Moj, učini ono što Ja tražim i dovedimo Moje Ovce, Moje Svece, Moje Sjeme doma u Nebo. Da, Sine Moj, sat je stigao kada moramo žeti i dovesti naše Ovce i Janjad u Nebo. Ja te Ljubim Sine Moj. Ovo je Jahve. Stvoritelj Svemira, svega što je i svega što će biti, sa Sinom i Duhom Svetim.

Mi vam želimo dobrodošlicu Sveci Moji, Janjadi Moja, u Nebo, budite Snažni, budite Hrabri. Jer vremena kušnja i nevolja će biti nad vama i doći će nabrzinu, bez najave. Tako da slušajte Proročanstva. Slušajte Moje Anđele koji će vas zaštititi. Slušajte Mog Sina. Jer sat je stigao kada će vas Moj Sin osloboditi svih vaših kušnja i nevolja sa Moći Duha Svetoga. Mi ćemo skupiti Moje Stado.

Čitajte Bibliju. Čitajte Bibliju i biti ćete poučeni što činiti i kako učiniti to. Moji Proroci se sada poučavaju. Izučuju se. Šalju Moju Riječ, otvorite svoje uši, otvorite svoje oči. Slušajte Proročanstva, raspoznajte i sudite svako pojedinačno sa svim vašim Srcem, Umom i Dušom. Duh Sveti će staviti tu iskru u vaše Srce i usmjeriti će vas u pravom smjeru.

Jer otvrdnuta srca vodstva crkve će vas poslati u krivom smjeru. Oni su samo zaintresirani za svoju vlastitu potrebu. Mnogi su otišli i zastranili, sa ceste. Mnogi su još uvijek na cesti naprežući se sa financijama, sa svim teretima života. Ostali, dakle ostale ćete otkriti u posljednjim vremenima, ali slušajte Proročanstva, Proroke, Mog Sina, Anđele koji će vas zaštititi. Anđele, vaše Anđele Čuvare, budući da ih se sada odriješuje da zaštite određena područja ovoga Planeta.

Vatra Ljubavi vašeg Oca Jahve će se širiti sa Planeta. Mi ćemo skupiti Sjeme, sa Ljubavlju, sa Privrženošću Oca, Sina, i Duha Svetoga. Jer Otac, Sin, i Duh Sveti vas Voli, ali morate biti budni. Morate biti vješti. Morate biti snažni. Jer Ja ću skupiti Moju Zaručnicu. Zaručnicu Isusa, Čisti, Neokaljani, Pravedni će biti skupljeni u određeno vrijeme na određenom mjestu. Tako da budite snažni, budite mudri.

Molite se Isusu. Molite se Isusu, On je Staza. On je Put do vašeg Oca Jahve sa Moći Duha Svetoga znati ćete kada i kako, i tko govori Riječ Božju. Jer vrijeme je ovdje koje sam spomenuo vašim očevima godinama, godinama, godinama i godinama prije je ovdje, Djeco Moja, Janjadi Moja, Ovce Moje. Dani nevolja su ovdje. Dani ispita su ovdje. Dani kušnje su ovdje. Jer Ja ću pročistiti ovaj Svijet od svega što je zlo. Jer sve što je zlo je od Sotone i sve što je zlo će biti poslano u jamu.

Tako da budite snažni, budite mudri, i molite i molite i molite budući da vaš Otac na Nebu će slušati svaku pojedinačnu Molitvu sa intenzitetom i sa Ljubavlju Božjom. Morate se moliti Djeco Moja. Morate se moliti svakodnevno, svakodnevno sa ljubavlju vašeg srca za vašeg Boga. Uzimajte Pričest, uzimajte Pričest svakodnevno. Jer Jahvina Ljubav je vječna, zauvijek, i uvijek i uvijek.

Sa suzama u Mojim Očima, sa Ljubavlju u Mom Srcu to je sve što vam mogu reći ovoga datuma, ovoga sata. Budite snažni, budite hrabri i Ja vas Ljubim sa Svojim Cijelim Srcem. Razgovarati ćemo malo više kada dođete na Nebo. Zapamtite to! Ja ću vas vidjeti na Nebu, Ovce Moje, Janjadi Moja, Sjeme Moje, Sveci Moji. Ovo je Jahve, Otac, sa Sinom i Duhom Svetim. Ja vas Ljubim Djeco Moja. Uistinu vas ljubim, sa Svojim Cijelim Srcem.


e-mail: Ray@prophecy.org
Za pomoći financirati ovu službu Pritisnite ovdje Make payments with PayPal - it's fast, free  and secure!  

ili pišite na: Raymond Aguilera, PO Box 20517, El Sobrante, CA. 94820-0517, USA.

Za naručiti Knjige Proročanstava (engleski) Pritisnite na Knjigu

Copyright © 1989-2001, Raymond Aguilera, Prophecy.org (sm) Sva Prava Pridržana


Početna stranica

Prijašnje proročanstvo Sljedeće proročanstvo