167. Proročanstvo dano Raymondu Aguileri 23. srpnja 1992. u 7:42 sati. na španjolskom.

Brod će doći šestoga u godini Ovna. Brod će doći. Jesi li Me čuo, Reymundo? Jesi li Me čuo? Brod će doći šestoga, u godini Ovna, i moraš zapisati sve što ti govorim. Jer će doći sa silom i sila će preplašiti Svijet, u godini Ovna, šestog dana.

Jesi li čuo što ti govorim Reymundo? Otvori svoje uši i oči i zapiši što ti govorim na svom računalu. Jer dolazi dan broda koji dolazi u San Francisco. Evo dolazi dan broda.

Jer Ja ću zatvoriti svijet sa silom đavla. Jer đavao je sve što je prljavo. Ja, Bog Neba, Svijeta sa Mojim Sinom Kristom i Duhom Svetim, Ja ću zatvoriti đavla u jamu. Jer Ja sam umoran od svega što je prljavo i svih što misle da znaju sve. Smjestiti ću ih u jamu ako misle kao đavao.

Jer sve što je od Boga je Čisto i Ispravno i jedino što je čisto i ispravno će ići na Nebo sa Mojim Sinom, Duhom Svetim i sa Mnom. Hoću da pošalješ pisma tamo gdje ti Ja kažem. Dati ću ti novac i ljude da ti pomognu. Jer nitko ne može zaustaviti Riječ Božju. Onoga koji je načinio Svijet, Zvijezde. Jer Silu Duha Svetoga, nitko ne može zaustaviti. Jer ono što Ja kažem se učini sa Silom Duha Svetoga.

Jer Moj Sin će doći na oblaku i pokupiti će Svece koji su čisti, one pravedne. Ostatak ću ostaviti đavlu da ih očisti. Jer Oni koji Mi vjeruju će činiti ono što im kažem, a ostatak će ići sa svojim bogom u jamu. Dan je ovdje koji sam rekao vašim očevima, očevima, očevima, očevima, otaca, i vi morate uskočiti i ući u Korablju. Jer Korablja vas može spasiti.

Morate čitati Bibliju i morate tražiti važe sinove, vaše sestre, vašeg oca, vašu majku, sve koji vole njihovog Oca na Nebu sa Sinom i Duhom Svetim. Hoću da ih tražite na ulicama, one stare, One koji nemaju hrane, One bolesne. Hoću sve ljude, sve Moje Svece da ih potraže sada! "Ove minute!"

Nemojte čekati, jer đavao je već započeo. On ne čeka da učini ono što on hoće. Ja sam ga već pustio na slobodu. On već radi danonoćno. Jer on je gladan Krvi Moga Sina, Krista. On hoće napuniti svoj želudac sa Kršćanima jer dan đavla je počeo.

Jesi li Me čuo, Reymundo sa svojim ušima? Što ti govorim. Napiši sve kako sam ti rekao. Dan đavla je stigao. Jer Ja samo hoću što je Čisto. Ja ću počistiti ovaj Svijet od vrha do dna. To je sve što ću vam reći ovoga datuma, ali Ljubav Oca, Sina i Duha Svetoga je tamo.

Ja samo hoću ono što je Čisto i Ja ću vas zaštititi sa Svojim Rukama, sa Ljubavlju Mog Srca, sa Ljubavlju Mog Sina, sa Ljubavlju Duha Svetoga. Ja ću vas zaštititi ali vi morate proučavati Bibliju. Morate moliti svakodnevno dok ne možete hodati ili pričati. Na taj način se možete spasiti ako OSTANETE u Svijetu i ne odete na Nebo sa Mojim Sinom. Jeste li Me čuli sa svojim ušima? To je sve. Ovo je vaš Otac sa Sinom i Duhom Svetim.


e-mail: Ray@prophecy.org
Za pomoći financirati ovu službu Pritisnite ovdje Make payments with PayPal - it's fast, free  and secure!  

ili pišite na: Raymond Aguilera, PO Box 20517, El Sobrante, CA. 94820-0517, USA.

Za naručiti Knjige Proročanstava (engleski) Pritisnite na Knjigu

Copyright © 1989-2001, Raymond Aguilera, Prophecy.org (sm) Sva Prava Pridržana


Početna stranica

Prijašnje proročanstvo Sljedeće proročanstvo