158. Proročanstvo dano Raymondu Aguileri 16. srpnja 1992. 23:54 sati. na španjolskom.

Preživati sa zubima. Preživati ću sa zubima. Sa zubima ću preživati sve što nije čisto. Preživati ću sa zubima kada potres pogodi Kaliforniju. Preživati ću sve što je zlo. Jer sve što Ja hoću je Dobro i Čisto. Potres će pogoditi Južnu Kaliforniju. Pogoditi će Južnu Kaliforniju zato jer ću pojesti sve što je gnusno u Južnoj Kaliforniji. Potres će pogoditi Sjevernu Kaliforniju jer sve u Sjevernoj Kaliforniji je nečisto također. Pojesti ću sa golim zubima sve što je zlo; Sve što nije Čisto; Sve što nije Moje. Ja samo hoću ono što je Čisto i Pošteno. Znam! Ljudi Južne i Sjeverne Kalifornije misle mnogo o sebi. Oni misle više na đavla nego u njihovog Boga, koji je stvorio sve.

Pogoditi ću ovu Državu sa Mojom Rukom, JAKO I IZRAVNO SA SILOM KOJA ĆE ZASTRAŠITI SVIJET. Znam da Mi ne vjerujete, ali zacrtajte si to na vašem kalendaru. Jer kada Moja Ruka Pogodi Kaliforniju znati ćete tko je Bog Neba, i Svijeta.

Govorim vam prije nego se dogodi zato jer ću samo spasiti one koji Me vole. One koji čitaju Bibliju. One koji su se pokoravali Riječi Moga Sina kada je On bio tu sa vama godinama prije. Ali Ljudi ove Države ne čitaju Bibliju, a i ako čitaju Bibliju, čitaju je sa zatvorenim očima, a ako otvore svoje oči, izmjene ono što Biblija kaže jer samo hoće čitati ono što žele čuti.

Umoran sam od svega što je zlo u Sjevernoj i Južnoj Kaliforniji. Moja Ruka će POGODITI JU ČVRSTO, I IZRAVNO na sve što je zlo. Jer postoje žene koje spavaju sa muškarcima koji nisu njihovi muževi. Postoje muževi koji spavaju sa ženama koje nisu njihove žene; spavaju sa djecom i ubijaju djecu prije nego što se rode; kao da su bili bog da mogu ubijati nekoga samo zato jer ga ne žele.

Pokazati ću im kako ubiti. Jer ja ću ubiti što god je zlo sa Mojom Rukom, sa potresom, i pogoditi će sa takvom Silom koja će zaprepastiti Svijet. Jer ako žele ubijati, pokazati ću im kako Ja ubijam što je zlo, nečisto, i što nije Moje. Zatvoriti ću ovaj Svijet i zaključati ću đavla u jamu.

Evo dolazi dan kojeg sam vam rekao u Bibliji, ali Ja znam da ljudi Kalifornije ne znaju što Ja govorim, jer ne čitaju Bibliju. Ja znam datum kada će se to dogoditi. Govorim vama Kršćanima koji vjerujete u Mog Sina, i koji Čitate Bibliju sa svojim očima i sa svojim srcem. Hoću da oni piju i jedu Misu Moga Sina, ako se žele spasiti, svakodnevno.

Jer Ja sam već odredio datum kada će se to dogoditi. Dati ću Mom sinu priliku da pošalje ovo Proročanstvo crkvama i novinama. Jer Ja želim da Moji Sveci čuju Riječ prije nego li se dogodi, ali Ja sam već odredio datum kada će se dogoditi. Tako nemojte reći da vam nije bilo kazano. Jer Ja ću očistiti Državu Kaliforniju sa MOJOM IZRAVNOM RUKOM, SA MOJOM ČVRSTOM RUKOM. Nemojte reći da vam nisam rekao. Vi ljudi, koji zatvarate svoje oči i zakopate svoju glavu ispod zemlje tako da ne čujete Riječ Božju. Jer Ja ću zakopati vašu glavu i tijelo ispod zemlje zato jer ste zatvorili vaše oči i vaše uši. Pošto vi volite zakopati svoju glavu, Ja ću vam pomoći.

Umoran sam od svih koji misle da znaju sve. Ubiju sve One malene prije nego se rode a kada se rode onda ih zlostavljaju. Ne hrane ih. Udare ih i ne brinu se o Djeci koju sam im dao sa Mojim Srcem. Sa suzama u Mojim Očima, sa suzama Moga Sina, sa suzama Duha Svetog, rekao sam vam Riječ vašeg Boga, Oca, koji je stvorio Svijet, Zvijezde i Nebo. Umoran sam od svega što je nečisto u Kaliforniji.

Suze Moje Djece ispunjavaju Moje Uši pune Suza, od zapomaganja. Skinuti ću Svoje Rukavice i pokazati ću vam tko je Bog. Žene vjeruju da njihova Tijela pripadaju njima. Pokazati ću im tko posjeduje njihova Tijela. Dajem im Djecu i one ih ubijaju i ubijaju. Misle da su bog. Jer kažu da nije pravo vrijeme za podizati Djecu; one misle da su bog. Zakopati ću ih u istu rupu u koju su zakopali sve Moje Ovce koje nisu imale priliku odrasti da se Mole njihovom Bogu.

Jer mnijenje Kalifornije je: "To je nečisto i rekao sam vam istinu." Moj sin Raymundo će početi slati Proročanstva tamo gdje mu kažem, i ako mislite da je Reymundo lud, pokazati ću vam kako lud on je kada Ja pogodim Kaliforniju sa Mojom Teškom Rukom. Jer kada nešto kažem to su ispuni.

Imate prigodu se pokajati i očistiti svoje puteve. Morate jesti Misu svakodnevno ako se želite spasiti od potresa. Govorim vam istinu sa Mojim Izravnim i Čistim Usnama. Ne sviđa mi se što moram učiniti, ali đavao jede Državu Kalifornije. Očistiti ću sve što je od đavla.

Jer Nitko nema poštovanja prema Bogu, koji je stvorio Nebo, Svijet, sa Zvijezdama. Ako imate mozga i Volite svoga Boga, Isusa, Duha Svetoga i vašeg Oca, očistite vašu Pamet, očistite vaša Usta, SADA! Ove minute! Jer nećete imate prilike ako čekate do sutra, jer sutra će vam pribaviti jamu.

Ovo je vaš Otac koji vam govori istinu sa Mojim Sinom Isusom i Duhom Svetim. Tako da nemojte biti zastrašeni kada se dogodi. Jer već sam vam rekao Izravno sa Mojim Usnama. Jer ista stvar koja se dogodila gradovima u Bibliji sa potresima će se dogoditi Kaliforniji. Zemlja će se otvoriti i pojesti će sve što je nečisto dok smrad leševa vas neće natjerati da se sakrite od smrada onoga što mrtvo.

Govorim vam istinu, jer vaš Bog ne Laže. Vaš Bog je Bog svega što je Čisto i Ja ću očistiti Kaliforniju. Jer Država je veoma nečista sa đavlom.

"Jeste li Me čuli, Narode Kalifornije?" govorim vam istinu. Ponoviti ću još jedanput: "Hoću da se pokajate svih vaših Grijeha, DANAS; OVE MINUTE." "Hoću da jedete Misu svakodnevno." "Hoću da prestanete ubijati Moju Djecu." "Hoću da prestanete činite sve što je zlo, koje je u suprotnosti sa Biblijom što vam je rekao Moj Sin Isus."

Dan jame je ovdje i ako Me ne čujete, to je stvar s kojom morate živjeti; ako poživite. Znam da ove Riječi koje govorim su stroge ali one su Izravne i do Točke. Jer Ja neću govoriti lijepe riječi za vaše uši. Jer ono što činite nije vrlo lijepo za Moje Oči i Uši. Ne zanima me ako Mi vjerujete ili Ne! Jer nema ničega što možete učiniti. Jer Ja sam Bog, i Ja mogu što hoću sa onime što je Moje.

Pogoditi ću Kaliforniju sa Mojom Rukom ČVRSTO i do točke, prema Jugu i prema Sjeveru. Jer Ja ću očistiti Državu. Ako živite u Kaliforniji nećete biti kadar se sakriti; jer gdje se možete sakriti od vašega Boga? Zemlja će vas pojesti ako se ne pokajate vaših grijeha.

Ovo je istina. Jeste li Me čuli ili još uvijek imate glavu ispod zemlje čekajući da vas pojede? Riječi su teške koje vam govorim, ali to je što moram učiniti. Jer se nećete očistiti sami tako da Ja moram očistiti vas i Državu Kalifornije. Jer putevi čovjeka su zli i od đavla. Evo dolazi jama u Kaliforniju. Evo dolazi jama u Kaliforniju.

Ostali Moji Sveci koji žive, hoću da se molite za vaše obitelji, za vaše prijatelje, za vašeg muža. Za one koje žive s lijeve i s desne vaše kuće, za one koje žive ispod i iznad, za sve one koje volite. Hoću da se molite sa svim svojim Srcem, sa svim Umom svojim i Svim Duhom svojim. Na taj način sa svojim Molitvama možete promjeniti umove onih koji su oko vas. Ako ih želite spasiti, ako ih volite, molite za njih.

Kalifornijske crkve ne čine ništa. One spavaju i Ja, Bog Neba, Svijeta, Ja ću ih probuditi. Ako se želite spasiti, hoću da jedete Misu i da se Molite svakodnevno. Ne mislim jednom ili dvaput na tjedan. Hoću da se molite svakodnevno sa svim Srcem svojim, svim Umom svojim, i svom Dušom svojom. Jer ste spavali mnoge godine i niste učinili ni jednu stvar što vam je Moj Sin rekao da činite.

Vi samo činite što vi hoćete; čitate Bibliju na način koji vi hoćete; svi idete gdje god vi hoćete; i ne činite što vam je Moj Sin zapovjedio da činite. Tamo su Ovce Moje koje žive na ulicama gladne, i bez odjeće. One nemoju nikoga da se brine za njih. Crkva Mog Sina spava i samo se brinu za svoj Novac.

Znam da su Moje Riječi teške ali vi ne znate što teško je dok ne pogodim Kaliforniju sa Mojom Rukom. Hoću da započnete danas upravo OVE MINUTE. Hoću da padnete na vaša koljena i da molite svakodnevno. Neću da molite samo dvije minute. Hoću da molite dok ne možete hodati ni pričati; sa suzama vašem Bogu.

Recite mu kako se kajate za vaše grijehe zato jer niste pomogli Ovcama koje su živjele na ulici, Ovcama koje nisu imale izgleda da se rode, Ovcama koje su gladne, Ovcama koje su bolesne, Ovcama koje su stare. Govorim vam ispravan način i točan način. Ako volite Mog Sina, učiniti ćete što vam kažem a ako ne učinite što vam kažem popraviti ću vas na jedan način ili drugi. Popraviti ću vas.

Moj Sin je došao SA SAMO JEDNOM RIJEČJU. Vi koristite Ime Mog Sina, a govorite riječima čovjeka; a postoji tako mnogo ljudi u Kaliforniji; i postoje tako mnogo Crkava u Kaliforniji. MOJ SIN JE GOVORIO IZRAVNO SA SAMO JEDNOM RIJEČJU. Jeste li Me čuli Kršćani u Kaliforniji?

JEDITE MISU, TRAŽITE VAŠU BRAĆU I SESTRE koje još uvijek ne poznaju Mog Sina i One koje žive na ulicama. One koje umiru u uredima Doktora bez prilike da vape svojem Bogu za pomoć. Čujem ih; jer Ja ih vidim a vaš Bog vidi sve. Ne možete sakriti ništa od vašeg Boga.

Moje Srce boli što ne mogu reći nešto dobro tako da draži vaše uši kao što oni čine u crkvama. Jer Ja sam umoran, jer Proroke koje vam šaljem, vi kažnjavate i bacite ih na ulicu. To je sramota. Jer tako mnogo godina, slao sam Moju Riječ i Crkve ne žele čuti. To je sve što vam govorim sa suzama u Mom Srcu i u Mojim Očima. Moram učiniti što moram. Jer Ja ću zatvoriti sve što je nečisto.

Rat na Nebu i u ovom Svijetu je u tijeku; jer Ja ću zatvoriti sve to. Očistiti ću sve to na Nebu, i u svijetu. Jer Ja ću poslati đavla u jamu sa svim njegovim svecima i svim njegovim anđelima. Jer oni koji vjeruju u đavla će živjeti sa đavlom. To je ispravan način. Oni koji Me Vole će živjeti sa Mnom.

Jeste li Me čuli? Ono je vaš Otac, Onaj koji je stvorio Nebo i Zemlju. Onaj koji je stvorio sve. Nemojte zaboraviti što sam vam rekao. UZIMAJTE PRIČEST SVAKODNEVNO, i tražite vašu Braću i Sestre na ulicama, One koji Me ne znaju, One kojima treba pomoć, i molite svakodnevno. Jer Ja čitam Srce; Ja ne čitam usne jer Me ne zanima što usne govore. Ja znam što je u vašem srcu. To je sve što vam vaš Otac govori ovog datuma, ovoga časa, sa Mojom Riječi, sa Mojim Sinom i Duhom Svetim.


e-mail: Ray@prophecy.org
Za pomoći financirati ovu službu Pritisnite ovdje Make payments with PayPal - it's fast, free  and secure!  

ili pišite na: Raymond Aguilera, PO Box 20517, El Sobrante, CA. 94820-0517, USA.

Za naručiti Knjige Proročanstava (engleski) Pritisnite na Knjigu

Copyright © 1989-2001, Raymond Aguilera, Prophecy.org (sm) Sva Prava Pridržana


Početna stranica

Prijašnje proročanstvo Sljedeće proročanstvo