157. Proročanstvo dano Raymondu Aguileri 15. srpnja 1992. u 14:18 sati. u srijedu na španjolskom.

Korablja! Korablja! Sine Moj dan ti je dobro prošao. Znam da ne možeš napraviti išta više Proročanstava jer tvoje računalo treba dio da ih možeš napraviti. Što će se dogoditi? Ljudi će ti pomoći. Više će ti pomoći. Jer Nitko ne može zaustaviti Moju Riječ. Kako su ti se sviđale potvrde koje sam ti dao? Rekao sam da ću ti ih dati. Znam da si bio uplašen. Jer sada znaš. To je tvoj Otac sa Neba, od Svijeta. Onaj koji je načinio Zvijezde. Onaj koji je načinio sve.

Znam da si veseo, ali moraš Mi vjerovati. Znam da je teško, ali pokazati ću ti stvari Duha koje Nitko ne zna. Jer dan je ovdje koji je naveden u Bibliji kada će sve završiti. Mladići će vidjeti i sanjati Božje stvari. To je ono što činiš za Mene. Ti daješ potvrde Bibliji. Znam da postoje mnogi koji ti neće vjerovati, ali to tebi nije važno da li ti vjeruju ili ne.

Jer postoji mjesto za ljude koji imaju tvrdu glavu i srce. Misle mnogo za sebe upravo sada. Tako da ne recite ništa, zatvorite vaše oči i uši. Budući da će postojati dan kada će živjeti sa đavlom i patiti će. Ti ćeš živjeti sa Bogom na Nebu i sve će dobro proći za svakoga tko tebe sluša, ali oni te ne čuju. To je Moja Riječ, Riječ vašeg Boga, koji ti govoriš.

Znam da te veseli kada te ljudi pozdravljaju. Veseli te zato jer ti vjeruju. Ali to je djelo Duha Svetoga koji stavi tu iskru u njihova srca; onima koji će ići na Nebo sa Mnom. Njih veseli jer Duh Sveti radi Moj posao, također.

Oni koji se naljute. Oni koji zatvore svoje oči i uši. Oni koji neće razgovarati sa tobom jer hodaju uokolo sa svojim isturenim prsima misleći da znaju tako mnogo. Ta prsa njihova traže jamu i jama je gdje će oni živjeti. Jer misle mnogo o sebi i ne čine ono što im je Moj Sin rekao. Moj Sin im je rekao da se ne postavljaju iznad drugih i da se učine poniznima. Jer to je način koji vam je Moj Sin rekao u Bibliji.

Jer oni koji misle mnogo za sebe će pronaći jamu. Jer to je način đavla, njihovog kralja. Nije važno da li vjeruju u Ime Krista ili ne, jer njihova prsa nisu od Krista. Krist nije hodao sa svojim prsima isturenim. Rođen je ponizno i odrastao ponizno i živio ponizno, to je način Boga.

Znam da će biti pastora i ljudi koji misle da znaju Bibliju. Razgovarati će sa tobom s visoka kao da ne znaš ništa. Stajati će tamo sa svojom skupocjenom odjećom, sa prstenjem i sa velikim riječima govoreći ti o Bogu. Govoreći ti da ne znaš ništa. Jer to je način đavla. Đavao misli mnogo o sebi i voli razgovarati sa ljudima s visoka, ali gledaj Reymundo.

Bog Neba, Svijeta, sa Mojim Sinom i Duhom Svetim te štite. Nemoj se bojati, jer kada je sve svršeno, znam gdje ćeš biti; gdje ćeš ti živjeti i znam gdje će oni živjeti, ljudi sa isturenim prsima, ljudi koji misle mnogo o sebi. Nije važno koju riječ govore. Njihova riječ je od đavla i sve od đavla će živjeti u jami, u Geheni.

Hoću da Me čuješ, i hoću da zapamtiš. Jer postoje ljudi na ovome svijetu kojima išta što im kažete neće promjeniti njihove umove. Jer oni imaju svoja srca tako tvrda i svoje glave također, i nitko im ne može reći išta, samo đavao zato jer je to njihov bog. Ne želim da patiš za ljudima kao takvima. Jer Ja već imam spremno Mjesto za njih.

Traži i pošalji Proročanstava na Mjesta koje ti Ja kažem. Biti ćeš zapanjen jer postoji mnogo ljudi koji žele čuti Riječ Božju, ali ne znaju gdje treba ići. Neki ne znaju kako moliti, a ostali ne znaju Bibliju. Neki nemaju Biblije, ostali imaju Biblije, ali ih ne čitaju. Svi oni su gladni čuti Boga, Boga Svijeta, Zvijezda, svega što je i svega što će biti.

Jer Ja sam Bog svega, jer Ja sam načinio sve sa Ljubavlju Mog Srca. Uvijek pružam Svoje Ruke za vaše riječi, vaše oči, vaše uši da pokažem Mojim Ovcama i Mojem Sjemenu; da Ja uistinu živim i da sam uvijek bio ovdje. Sa Mojim Ispruženim Rukama, skupiti ću ih i smjestiti ću ih u Arku. Moj Sin će ih podići i On će ih dovesti Meni.

Samo Oni Čisti i Oni koji vjeruju u svom Srcu, ne na njihovim usnama, samo u njihovom Srcu. Jer Srce je ono što Ja vidim, riječi su ništa. Samo Srce, to je jezik Božji. Srce Duha koji je Čist i Ispravan. Ljudi koji su gladni da Me upoznaju; oni će Me upoznati zbog tvoje riječi Reymundo, ali imaj nade i strpljenja.

Dan je ovdje kada ću skupiti Moje Ovce. Jer vremena će postati veoma teška i đavao će htjeti sve ubiti. Dan đavla je ovdje sada i ako se Tijelo Mog Sina ne zbliži i ojača se, đavao će ih pogoditi vrlo brzo.

Početi ćemo sa Riječi Božjom. Znam da je teško s vremena na vrijeme te Ja znam da je lagano s vremena na vrijeme. Znam da te đavao hoće ubiti. Znam da te đavao hoće ugušiti. Znam da đavao želi odsjeći tvoj jezik, ali nemoj se brinuti za đavla. Samo želim da činiš ono što kažem i sve će proći dobro i lagano.

Jer imam mnoge ljude koji se mole za tebe. Imam mnogo ljudi koji se brinu o tebi, sa novcem, sa računalom, i samo sa ušima. Samo Me čuj i napiši ono što ti kažem, na način koji ti kažem, i sve će proći dobro. Nemoj se brinuti za išta, samo o tvom Ocu sa Sinom i Duhom Svetim. Jesi li Me čuo, Reymundo? Nemoj se brinuti za išta, pastorima, ljudima, đavlu, o ničemu, jer tvoj Bog može popraviti sve.

Jer On je načinio sve i Ja znam sve što se dogodi. Ništa se ne dogodi da Moje Oči ne znaju što to je. Jer Um Božji je sve i zna sve. On ima Ljubavi svega. Riječ, "SVE." je vrlo velika Riječ. Ja, Bog svega; Ja sam više nego sve, više, više, više, nego sve. Više negoli vaš um može vjerovati, ali to je druga priča.

Ljubav vašeg Boga će popraviti sve i On će ispraviti to. Vrijeme dolazi kada ću zaključiti ovaj Svijet. Budući da vapaji Mojih Svetaca zvone u Mojim Ušima i Ja plačem sa Ljubavlju Mog Srca. Dan je ovdje kada će se Knjiga Neba otvoriti, i Knjiga Svijeta će se zatvoriti. Svi Oni koji Me Vole sa svojim srcima će živjeti sa Mnom. Svi oni kojima se sviđa đavao će živjeti sa đavlom za sve dane do kada postoje dani.

Moja Radost tebi i tvojoj obitelji, i tvojoj novoj obitelji. Nemoj biti zabrinut o ičemu samo se moli sa svojim srcem. Jer Ja ću te čuti sa Svojim Srcem. Znam što trebaš, i kada trebaš to. Nemoj se brinuti jer Ja znam tvoj um. Jer ti se brineš o svemu, ali to je način Čovjeka. Znam da si jači nego prije. Volim te sa Svojim Srcem jer ti si Moj sin i znam da hodaš po vodi.

Ojačaj se jer Moj Sin je ondje, nadesno tebi, samo digni svoju ruku i On će te podići. Jer postoje mnogi Sveci u svijetu koji će te podići sa molitvama i sa suzama. Jer oni ti žele pomoći sa Vjerom Boga, Oca svega. Reci svakome koji želi čuti Božju Riječ, sa Božjom Ljubavlju. Jer Bog Svijeta, Zvijezda, Ljubi sve vas, sa Ljubavlju, sa Ljubavlju, sa Ljubavlju svega što postoji, svega što je bilo, svega što će biti.

Za Moju Ljubav za Moje Svece, ne možete reći kada će prestati jer Moja Ljubav nikada ne prestaje. Traje za sve vrijeme dok postoji vrijeme. Sa takvom vrstom Ljubavi reci im da ih Otac Ljubi. Moje Srce čuje vapaje Mojih Svetaca do kraja Svijeta.

Ovo je vaš Otac. Rekao sam vam u Bibliji da ću vas upozoriti kada ću zaključiti ovaj Svijet. Datum je skoro ovdje. Hoću da se pripremite. Hoću da pripremite vašu obitelj, vaše prijatelje, i sve one koji Me vole. Hoću da se okupe u kućama i mole njihovom Ocu, Sinu i Duhu Svetom. Jer Ja ću zaključiti ovaj Svijet. Isprva će se uplašiti, ali će oni koji Me vole znati što se događa.

Jer Moja Proročanstva će vam reći stvari koje će se dogoditi. Hoću da postavite vaše uho na zemlju, vaše oči na Nebo i promatrajte Čudesa Božja. Jer Dan Mog Sina je došao i On će doći na oblaku kao što piše u Bibliji, ali postoji vrijeme patnje također. Zato hoću da se okupe u kućama i da se mole i zaštite. Zaštitite vašeg brata i vašu sestru jer đavao će vas htjeti pojesti, ali molite se. Moj Sin dolazi na oblaku kao što sam vam rekao.

Jeste li budni ili ste zaspali? Probudite se! Jer ako zaspete đavao će vas pojesti i to je istina. Nemojte zaspati, sa vašim širokim očima tražite vašu braću i sestre koji ne znaju Riječ Božju. Počnite DANAS, OVE MINUTE, jer vrijeme istječe. Morate Mi vjerovati. Jer to je istina.

Moja Radost Mojim Svecima. Ovo je vaš Otac, Otac svega sa Mojim Sinom i Duhom Svetim. Vidjeti ću vas na Nebu. Kada dođete, dati ću vam Poljubac i Zagrliti ću vas, i pokazati ću vam Svijet Neba. Jeste li Me čuli? Ovo je vaš Otac sa Ljubavlju na Mojim Usnama. Govorim vam sve što je istina.


e-mail: Ray@prophecy.org
Za pomoći financirati ovu službu Pritisnite ovdje Make payments with PayPal - it's fast, free  and secure!  

ili pišite na: Raymond Aguilera, PO Box 20517, El Sobrante, CA. 94820-0517, USA.

Za naručiti Knjige Proročanstava (engleski) Pritisnite na Knjigu

Copyright © 1989-2001, Raymond Aguilera, Prophecy.org (sm) Sva Prava Pridržana


Početna stranica

Prijašnje proročanstvo Sljedeće proročanstvo