150. Proročanstvo dano Raymondu Aguileri 9. srpnja 1992. u 00:45 sati. na španjolskom.

Kako si sine Moj? Vrlo si umoran ali dobro radiš svoj posao. Kao što sam spomenuo ranije, dogoditi će se; zvijezda će doći i zvijezda đavla će udariti ljude na glavu, na ruku. Pazite se. Sveci pazite, jer evo dolazi zvijezda đavla. Morate trčati i sakriti se, jer zvijezda đavla će vas poslati u mjesto u koje šaljem đavla. Ne želim poslati Moje Sinove i Kćeri tamo kada je rat završen.

Ovo je vaš Bog, Otac Svijeta, Neba, sa Mojim Sinom Isusom i Duhom Svetim govoreći vam da trčite i sakrite se od zvijezde đavla. Sve što je od đavla je zlo i nije od Boga, Neba, Zvijezda, sa Mojim Sinom i Duhom Svetim. Đavao zna da njegov dan dolazi ali ne može učiniti ništa. Sve što može je odvesti sve svoje svece u jamu. To je sve što on može, jer ga je Moj Sin slomio kada je umro na Križu za Moje Svece, Moje Ovce.

Pogledajte, govorim vam na način koji je Pravedan. Govorim vam Istinu. Hoću da Me čujete sa svojim ušima otvorenim jer sve što je u Bibliji će se dogoditi. Sve što je Dobro i Ispravno je iz Biblije. Vrijeme je ovdje sada. Kraj. Morate otvoriti svoje srce. Morate razbiti kamen koji imate u svom srcu. Jer taj kamen vašeg srca ne pomaže vam ni najmanje. Jeste li Me čuli?

Jer Bog Neba, sa Mojim Sinom, i Duhom Svetim je sve što je Dobro i Čisto. Jeste li Me čuli? Datum Kraja je stigao. Recite svojoj Braći i Sestrama da je dan stigao, i na taj način, mogu živjeti na Nebu sa vama ali morate Me čuti prvo i morate činiti ono što vam Ja kažem, jer nećete imati mnogo vremena kada započne rat svega što je Dobro i Loše.

Jeste li Me čuli? Upravo sada je lagano, jer ništa nije počelo, ali postati će teže dok vrijeme prolazi. Đavao će vas htjeti pojesti sa svojim golim zubima te neće trebati razlog da vas ubije. Jer sve što će se dogoditi, dogoditi će se po Riječi iz Biblije. Mojoj Riječi, koju sam rekao godinama prije.

Recite svojoj Braći i Sestrama da postave svoje oči na Mog Sina, vašeg Krista. Jer na taj način će se spasiti. Vi također postavite svoje oči, svoj um, i vaš duh na Mog Sina, Krista, vašeg Boga Isusa. Vrijeme je stiglo kada će Sveci morati patiti.

Čujte Me! Čujte Me! Ovo je vaš Otac svega Svijeta, Neba, Zvijezda, svega što je i svega što će biti. Čujte Me! Čujte Me! Morate početi UPRAVO SADA! NE SUTRA, UPRAVO SADA! Jeste li Me čuli? Morate trčati za vašom Braćom i Sestrama. Jer sada je lagano ali sve dalje će biti teže. Morate im pomoći. Morate im reći Riječ Moga Sina, vašeg Kralja Kraljeva. Vrijeme je stiglo kada ćete se bojati, jer đavao je gladan. On će vas htjeti pojesti sa svojim mecima svojih đavoljskih vojnika. Čujte Me! Čujte Me sa svojim ušima jer vrijeme đavla je ovdje.


e-mail: Ray@prophecy.org
Za pomoći financirati ovu službu Pritisnite ovdje Make payments with PayPal - it's fast, free  and secure!  

ili pišite na: Raymond Aguilera, PO Box 20517, El Sobrante, CA. 94820-0517, USA.

Za naručiti Knjige Proročanstava (engleski) Pritisnite na Knjigu

Copyright © 1989-2001, Raymond Aguilera, Prophecy.org (sm) Sva Prava Pridržana


Početna stranica

Prijašnje proročanstvo Sljedeće proročanstvo