15. Proročanstvo dano Raymondu Aguileri 15. prosinca 1990. kroz 1. siječnja 1991. na engleskom, i ne-razumljivim jezicima.

Proročanstvo na engleskom:

Otac, Otac, Otac, Otac, Otac na Nebu, na Nebu, na Nebu, na Nebu. Otac, Otac na Nebu, na Nebu, na Nebu sa Sinom, sa Sinom, sa Sinom, i Sinom, i Duhom Svetim, i Duhom Svetim.

Ah, Moja Dobroto, Moja Dobroto, Moja Dobroto Evo Nas opet. Čovječe, evo Nas opet! Da, da, da! Čovječe, evo Nas opet! Oh, Čovječe evo Nas opet!

Sada, što želiš da ti kažem ovog puta? Što želiš da ti kažem ovog puta? Ah, Moja Dobroto, Moja Dobroto, Moja Dobroto, Oh, Moja Dobroto, Moja Dobroto, Moja Dobroto Čovječe, počinjem biti umoran od razgovaranja s tobom! Počinjem biti umoran od razgovaranja s tobom! Ali učiniti ću što moram učiniti, Čovječe, samo da ti kažem, da ti kažem!

Dozvoli Mi da ti dam malo Povijesti. Dozvoli Mi da ti dam malo Povijesti onoga što se događalo u prošlosti, u prošlosti. Znaš prije mnogo, mnogo, mnogo godina, prije mnogo, mnogo, mnogo, mnogo godina. Postojao je čovjek, njegovo ime je bilo Jona. Da, Jona je učinio mnogo stvari, učinio mnogo stvari. Čovječe! Ali je imao problema i imao je grijeha i događale su mu se mnoge stvari, ali znaš, znaš, On je ustrajao i On je ustrajao, i On je ustrajao. Čovječe, oh čovječe! On je učinio mnogo stvari. On je učinio mnogo stvari.

Jesi li ikada pročitao o Joni u Bibliji? Huh, jesi li ikada pročitao o Joni u Bibliji? Oh čovječe! Taj tip je bio poseban. Oh da, On je bio poseban, Oh čovječe, što li je bio poseban. Slušajte ga. Slušajte Jonu. Slušajte Jonu. Jona ima mnogo za reći, i to je u Bibliji, u Bibliji.

Da, da, Ne želim ti reći sve zato što ako ti kažem sve, nećeš naučiti. Nećeš naučiti. Moraš uložiti truda. Moraš preuzeti odgovornost. Moraš otvoriti Bibliju. Moraš otvoriti Bibliju. Moraš okrenuti stranice. Moraš okrenuti stranice i moraš čitati. Moraš čitati o Joni. Jona, o da!

Čitaj o Joni. Jona je vrlo, vrlo, vrlo dobra Knjiga, vrlo dobra Knjiga, vrlo dobra Knjiga. Da. Da. Meni se sviđa Jona. Meni se sviđa Jona. Ah... to je ponešto o povijesti. To je ponešto o povijesti. Možeš reći, "Oh, zamisli, to nije puno," Ali to je ok, to je sve što ću ti reći. To je sve što ti želim reći, da sam želio ti više reći, rekao bih ti cijelu priču, ali ne želim to.

Želim da uzmeš tu Knjigu i želim da ju pročitaš. Želim da ju čitaš ponovno opet i opet i opet i opet dok nemaš snove o tome, dok nemaš snove o tome. Tamo postoji mnogo dobrih informacija. Mnogo, Mnogo, dobrih informacija tamo. O da, da zato što ako ti nastavim govoriti, istrošiti ću ovog malog Raya. Čovječe, istrošiti ću ga, ako nastavim pričati, nastavim pričati. Tako, ako ti kažem cijelu Knjigu Jone. Čovječe Ray će se naljutiti. Čovječe! Naljutiti će se na Mene. O da. Kaže da je njegovo grlo suho već sada. Čovječe njegovo grlo je tako suho.

Tako da učini mi uslugu, pročitaj Knjigu Jone za Raya. Pročitaj Knjigu Jone za Raya. Ah, on će te voljeti zbog toga. On će te voljeti zbog toga. Zasigurno hoće... i Ja ću te voljeti zbog toga, i Ja ću te voljeti zbog toga. O da, O da. Zato što, ne mislim da bi Ray mogao izdržati to.

Ok! Dopusti Mi da ti kažem drugu Knjigu za pročitati. Dopusti Mi da ti kažem drugu Knjigu za pročitati. Ah da! Znaš Knjigu Ezekiela, Knjigu Ezekiela. Da, mnogo dobrih stvari je tamo, mnogo dobrih stvari je tamo. O da! Ali ipak moraš ju dobro proučiti, moraš ju proučiti dobro, Knjiga Ezekiela je nešto drugo.

Oh Moj, znaš što, jedna druga Knjiga koja je uistinu dobra? Ray ju je čitao. Da, to je Izaija, Izaija, Izaija. Hm Moj, On je bio sjajan tip. Hm da. Volim Izaiju. Hm... mnogo mudrosti je tamo, mnogo mudrosti. Da, da!

Moraš pročitati sve te Knjige, i čitati između redaka. I, ako pitaš Duha Svetoga prije nego pročitaš, On će ti reći što je ispravno a što nije; tako zapamti. Moli se... Moli se prije nego li pročitaš Knjige. Moli se, moli se za mudrost. Moli se za znanje. Moli se za mudrost i moli se za znanje, moli se za mudrost i moli se za znanje, i Duh Sveti će ti reći, će ti reći.

Oh čovječe, jednom kada ti krene, Čovječe! Nećeš htjeti Knjigu ostaviti. Svaku noć, svaku noć ćeš ju htjeti čitati. Svaki dan, nećeš htjeti ići na posao, sve što ćeš htjeti je čitati i učiti i učiti, zato što Duh Sveti je u tebi, ali moraš sa srcem. Tvoje srce treba biti otvoreno, mora biti otvoreno. Da, mora biti otvoreno.

Jer ne mislim da bi Ray mogao više izdržati, ako bi trebao reći cijelu Knjigu za tebe. On ne... Čovječe! Rayeve usne postaju suhe, i njegovo grlo postaje umorno. Ah, Mi moramo upotrijebiti ono što Mi moramo upotrijebiti. Tako da, to su tri Knjige koje želim da pročitaš; hoću da pročitaš Jonu; hoću da pročitaš Ezekiela; hoću da pročitaš Izaiju.

Sada! Ah...Da, hoću da pročitaš Otkrivenje, Otkrivenje, poglavlje dva, Otkrivenje, poglavlje dva, Otkrivenje, Poglavlje dva. I...hoću da pročitaš, hoću da pročitaš Ezekiela, Ezekiela, Ezekiela. Hm, Da da! Hoću da pročitaš Ezekiela, Ezekiela, Ezekiela i Izaiju, Izaiju, Izaiju, Izaiju. Oh! Da da, i Jonu i Jonu i Jonu i Jonu.

Oh čovječe! To je dosta, to je dosta da započneš. To je dosta da započneš. Nemoj se zbuniti. Nemoj se bojati. Nemoj se bojati. To su vrlo vrlo vrlo vrlo teške Knjige. Znam, znam zato jer... Dao sam ih napisati za vas, Dao sam napisati za vas. Pa naravno! Pa naravno! Sada, sada sljedeća stvar za učiniti, sljedeća stvar za učiniti je moliti se i moliti se i moliti se dok tvoje grlo nije suho.

Da! Moli se, moli se dok tvoje grlo nije suho. Da, moraš to učiniti zato što je to jedini način da razgovaraš sa Mnom. To je jedini način da razgovaraš sa Mnom, sa Ocem, sa Ocem, sa Velikim Ja jesam, onaj Ja jesam, onaj Ja jesam... Oh čovječe! I Mi uslišujemo sve naše molitve, Mi uslišujemo sve naše molitve, ali ponekad ne vidiš. Ponekad ih ne vidiš uslišane, a ponekad osjećaš kao da su uslišane.

Ali čovječe! Mi čujemo svaku pojedinačno, Mi čujemo svaku pojedinačno, dvadeset-četiri sata dnevno, dvadeset-četiri sata dnevno. Dan ne prođe da ne čujemo tvoju molitvu. Da, Da, Mi čujemo svaku riječ, svaki slog, svaki slog, razumiješ, razumiješ, svaku riječ, svaki slog.

Ah, ok, ok, ok, ok, sad što još ti mogu reći? Što još ti mogu reći? Što još ti mogu reći? Oh.. veoma važno, veoma važno! Da, Ljubi bližnjeg svoga. Ljubi bližnjeg svoga. Ljubi bližnjeg svoga. Da, Ljubi bližnjeg svoga. Ljubi bližnjeg svoga. Ljubi bližnjeg svoga. Ljubi bližnjeg svoga. Ljubi bližnjeg svoga. Ljubi bližnjeg svoga. Sad sam to rekao, devet puta. Sada, da li si naučio štogod? Da li si naučio štogod?

Ljubi Oca svoga. Ljubi Oca svoga. Ljubi Oca svoga, Velikog Ja jesam, Velikog Ja jesam, Velikog Ja jesam. Sad to je bilo jednostavno, nije li to bilo jednostavno? Dakle, toliko je jednostavno doći na Nebo. Toliko je jednostavno doći na Nebo. Pa naravno! Pa naravno! Vrlo je jednostavno doći na Nebo. Pa naravno! Pa naravno! O Moja Dobroto, Moja Dobroto već počinješ biti pametan. Već počinješ biti pametan. Vidiš Svjetlo. Vidiš Svjetlo Isusa. Vidiš Svjetlo Oca. Vidiš Svjetlo Duha Svetog.

Čovječe, vidiš kako je jednostavno doći na Nebo. Vidiš kako je jednostavno doći na Nebo. To nije, nije velika stvar, nije velika stvar. Moraš samo imati dobro srce. Moraš misliti ono što kažeš, i moraš otvoriti svoje srce. Sada! Sada, razumiješ li, razumiješ li što sam rekao? Ponavljaj za Mnom, ja razumijem, ja razumijem, ja razumijem. Volim Isusa. Volim Isusa. Volim Isusa. Ja primam Isusa u svoje srce. Ja primam Isusa u svoje srce. Ja primam Isusa u svoje srce. Sad da li je to Teško bilo, da li je to Teško bilo.

Ne, ne...Ne to nije bilo teško, to nije bilo teško. Sad, znaš li što ću Ja učiniti? Znaš li što ću Ja učiniti? Sada, poslati ću Mog Duha Svetoga, poslati ću Mog Duha Svetoga unutar tebe. Da...i On će živjeti unutar tebe. On će živjeti unutar tebe. Da, On će rasti i On će rasti i On će ti dati mudrost. On će ti dati mudrost i znanje i moć rasuđivanja i sve vrste ostalih darova.

Da...i jednom kada dobiješ te darove, završiti ćeš na Nebu. Završiti ćeš na Nebu. Da, zato što svatko kome Duh Sveti dođe dobija darove, dobija darove, sve vrste prekrasnih darova, besplatne darove, besplatne darove. Da, od Boga, od Boga, od Yahweh, od Isusa, i od Isusa, i od Duha Svetoga, ali Duh Sveti je Onaj koji te vodi. On te vodi, vodi te, da dođeš na Nebo.

On ide u Nebo, On ide u Nebo sa tobom također. O da! Da, zato jer ne možeš ići na Nebo ako ne dođeš prvo Isusu. Isus je put. Isus je Svjetlo i Isus je Put. On je Cesta. On je Cesta do Nebesa. On je Cesta do Nebesa. Slušajte Moje Riječi. Slušajte Moje Riječi. Da, to nije bilo Teško.

Neće boljeti. Neće boljeti, ali će boljeti, ako ne slušate. Boljeti će ako ne slušate. Da, boljeti će, boljeti će. O Moja Dobroto, što li će boljeti. Znaš, znaš da će boljeti. O da, Moja Ljubavi, boljeti će a Ja ne želim da te boli. Zato što, Ja te Volim. Volim te. Volim te sa svim Mojim Srcem. Volim te sa svim Mojim Srcem. Da, Isus te Voli. Isus te Voli.

Oh Moja Dobroto, Moja Dobroto da li Me možeš čuti kako ponovno govorim previše? Koliko puta sam to rekao u posljednjih nekoliko dana? Ne znam, ne znam, koliko puta, sam rekao to. Ne znam, ali važno je, važno je. Da, vrlo je važno! Oh Moja Dobroto, važno je. Da, da, vrlo je važno.

Ray, Ray, Ray, kako je tvoje grlo, kako je tvoje grlo? Kako je tvoje grlo, Ray? Ah... Vidim, vidim, dobro. Imam još za reći. Imam još za reći, tako da izdrži još sine Moj, izdrži još sine Moj. Imam još za reći, ok jesi li spreman? Jedan, dva, tri (ne-razumljivi jezici?)

Kakva sramota! Kakva sramota! Kakva sramota! Kakva sramota! Oh, kakva sramota! Oh, kakva sramota! Oh Mene, oh, oh Mene, oh kakva sramota! Oh Mene, oh Mene! Oh Mene, oh Mene! (Ne-razumljivi Jezici)


e-mail: Ray@prophecy.org
Za pomoći financirati ovu službu Pritisnite ovdje Make payments with PayPal - it's fast, free and secure!  

ili pišite na: Raymond Aguilera, PO Box 20517, El Sobrante, CA. 94820-0517, USA.

Za naručiti Knjige Proročanstava (engleski) Pritisnite na Knjigu

Copyright © 1989-2001, Raymond Aguilera, Prophecy.org (sm) Sva Prava Pridržana


Početna stranica

Prijašnje proročanstvo Sljedeće proročanstvo