137. Proročanstvo dano Raymondu Aguileri 6. srpnja 1992. u 13:04 sati. na španjolskom.

Odvratno. Odvratno. Kako odvratano što je u svijetu. Kako odvratno što sveci đavla rade. Kako odvratno jer stvari đavla su stvari Gehene, Gehene, a Gehena će ih pojesti. Ja, Bog svega, Svijeta, Neba, veoma je Odvratno vidjeti sa Mojim Očima što sveci đavla čine. Dolazi dan kada ću položiti Svoju Ruku preko svega što je loše.

Već sam dao Moje Zapovjedi Mom Sinu i vi ćete biti zastrašeni kada ga vidite, vi sveci đavla zato što dan dolazi kada ću položiti Svoju Ruku preko vas. Položiti ću ju veoma brzo i to će biti vaš kraj. Veoma Mi je odvratno što činite sa svojom Braćom i Sestrama te ćete vi živjeti u Geheni.

Da, ono što Ja kažem je istina zato jer Bog Nebesa, Svijeta, Zvijezda ne Laže. Sve je pravilno i pravedno. Vi mislite da ste na vrhu svijeta upravo sada, ali sutra ćete biti u jami za sve dane što postoje dani. I nemojte reći da vam nisam rekao, zato jer vladanje Božje je Ispravno i Pravilno je.

Možete zatvoriti svoje uši, oči, i vaše srce, ali dan dolazi sutra kada ćete plakati zato jer Me niste čuli, što sam vam rekao, zato što vaš bog je đavao, i sa đavlom ćete živjeti sve dane što postoje dani. Vi vjerujete da ste tako inteligentni sada. Vi mislite mnogo o sebi. Ali Mi ćemo vidjeti na posljednji dan koliko ste vi inteligentni i koliko zapravo mozgova vi imate.

Jer Moja Ruka će vas pogoditi, a kada vas Moja Ruka pogodi, nećete biti kadar ustati. Jer stvari Boga su Pravedne i Njegova Riječ je istina. Znam da neki od vas Mi ne vjerujete, te postoje neki koji vjeruju da to nije istina. Vi vjerujete da živite, umrete, i to je sve. Ali to je samo početak svijeta gdje ćete živjeti. Jer kada umrete, živjeti ćete sa đavlom. Probuditi ćete se u mjestu i biti ćete prestrašeni. Otkriti ćete da niste toliko inteligentni kao što ste mislili. Nitko vam nije mogao reći išta zato što ste znali sve.

Zatim, kada stignete u Gehenu, đavao će vam pokazati koliko mnogo ste znali, zato jer vaši zubi i vaš jezik će prožvakati sav oganj svijeta Gehene. I patiti ćete sve dane što postoje dani. Nećete moći uperiti prstom, samo na sebe. Jer Ja sam vam rekao Moju Riječ, i vi ste zatvorili svoje oči. Hodali ste sa svojim bogom, đavlom. Zatim ćete moći živjeti sa njim zato jer niste vjerovali i voljeli ste ga tako mnogo.

Ovo je vaš Bog, Svijeta, Zvijezda, svega što je i svega što će biti. Dan dolazi kada ćete vući svoj jezik po tlu dok ne počne krvariti. Jer ono što je izašlo iz vašeg jezika je bilo sve zlo i sve od đavla. I sa tim jezikom on će vas gušiti. On će vas gušiti dok vaše oči ne ispadnu.

Jer vi ste vjerovali da znate više nego vaš Bog. I vaš Bog će vas ispraviti jednom zauvijek. Možete ismijati vašeg Boga upravo sada. Vi vjerujete da je ovo šala, ali šala će biti na VAMA (na vaš račun). Tako da kada se smijete, smijte se i zapamtite što sam vam rekao. Šala je na VAMA. Zato jer ono što Ja kažem je ono što će se dogoditi.

Imate priliku ispraviti svoje puteve i doći sa Mojim Sinom i sa Mnom na Nebo. Ali morate to učiniti sami, sa svojim Umom i Duhom. Duh Sveti vam pokušava pokazati da li želite ići, ali On vas neće preklinjati. On je tamo upravo sada. Sve što morate učiniti je da posegnete sa svojom Rukom i Molite se i Duh Sveti će vam pokazati.

Jer kada Moj Sin dođe On će vas ispraviti, ako ne promjenite svoje puteve. To je sve što ću vam reći sa ljubavlju Mog Srca. Jer Ja VAS VOLIM. Znam da ste podli, ali Moja Ljubav Ljubi svakoga. Ovo je vaš Otac. Otac Neba, Svijeta, Zvijezda, svega što je i svega što će biti. Sa Riječju Mog Srca, sa ljubavlju Mog Srca, govorim vam istinu.

Ja ne želim da vi živite sa đavlom. Želim da dođete sa Mnom, i sa Mojim Sinom na Nebo. Gdje je sve ispravno, sve je pravedno, i sve je čisto. Jer sve što je Moje je Čisto. Čujte Me! Čujte Me, Sinovi Moji i Kćerke. Govorim vam istinu. Ovo je vaš Otac, vaš Bog, Bog svega sa Mojim Sinom i Duhom Svetim.


e-mail: Ray@prophecy.org
Za pomoći financirati ovu službu Pritisnite ovdje Make payments with PayPal - it's fast, free  and secure!  

ili pišite na: Raymond Aguilera, PO Box 20517, El Sobrante, CA. 94820-0517, USA.

Za naručiti Knjige Proročanstava (engleski) Pritisnite na Knjigu

Copyright © 1989-2001, Raymond Aguilera, Prophecy.org (sm) Sva Prava Pridržana


Početna stranica

Prijašnje proročanstvo Sljedeće proročanstvo