132. Proročanstvo dano Raymondu Aguileri 3. srpnja 1992. u 13:53 sati. Petak na španjolskom.

Misa. Pričest. Hoću da jedete Misu svakodnevno. Hoću da jedete Misu koju vam je Moj Sin pokazao kada je bio sa vama. Pričest. Misa, hoću da jedete Pričest svakodnevno zato što će Potres biti snažan. Hoću da oni koji Vole Mog Sina, Kršćani, uzimaju Pričest svakodnevno. Jer na taj način možete se spasiti, ako uzimate Pričest. Možete se spasiti. Jeste li Me čuli! Moji Sinovi i Moje Kćerke uzimajte Pričest svakodnevno i možete se spasiti od Potresa koji će ubiti mnoge.

Čujte Me! Čujte Me! Ovo je vaš Otac. Ovo je vaš Otac. Ovo je vaš Otac. Ovaj koji je načinio sve, Svijet, Nebesa, sa Mojim Sinom Isusom, i Duhom Svetim. Uzimajte Pričest svakodnevno! Uzimajte Misu svakodnevno Sinovi Moji, i možete se spasiti od Potresa. Potres koji će uništiti kuće. Potres koji će uništiti tvrtke. Potres koji će pogoditi Kaliforniju.

Čujte Me! Čujte Me! Čujte Me! Jedite Misu i spasiti ćete se. Uzimajte Pričest i spasiti ćete se. Ovo je vaš Otac. Ovo je vaš Otac sa Duhom Svetim. Ovo je vaš Otac sa Suzama u Mojim Očima. Govorim vam da uzimajte Pričest i na taj način ćete se spasiti, Anđeli Moji, Ovce Moje.

Jer Ja vas Volim sa Ljubavlju Mog Srca. Govorim vam prije negoli se dogodi. Jer Ja znam da ako Me Volite, jesti ćete Misu svakodnevno, svakodnevno Sinovi Moji, Ovce Moje, Sjeme Moje sa Suzama u Mojim Očima. Govorim vam istinu.

Ovo je vaš Otac. Onaj koji je načinio Sve, Svijet, Zvijezde. Vaš Otac, sa Mojim Sinom, i Duhom Svetim, načinio sam sve. Čujte Me! Čujte Me! Čujte Me!


e-mail: Ray@prophecy.org
Za pomoći financirati ovu službu Pritisnite ovdje Make payments with PayPal - it's fast, free  and secure!  

ili pišite na: Raymond Aguilera, PO Box 20517, El Sobrante, CA. 94820-0517, USA.

Za naručiti Knjige Proročanstava (engleski) Pritisnite na Knjigu

Copyright © 1989-2001, Raymond Aguilera, Prophecy.org (sm) Sva Prava Pridržana


Početna stranica

Prijašnje proročanstvo Sljedeće proročanstvo