1192. Proročanstvo dano Raymondu Aguileri 20. kolovoza 1998. u 8:00 sati.

Djetešce  je spremno za svoju kupku. Uzmite sapun! Uzmite metalnu posudu! Donesite spužvu! Uzmite ručnik! Ured Predsjedništva će početi slabjeti. Da li da odbacim djetešce sa prljavom vodom za pranje?

Molite, Molite, i Molite! Čitajte Bibliju, tražite Mog Sina, Isusa Krista Nazarećanina, usredotočite se, usredotočite se i usredotočite se, na stvari Božje. Jer stvari koje su pred vama će doći brzo, će doći usmjerene. Ja zbližujem svoje stado. Odvajam ovce od jaraca.

Sjetite se Riječi Poglavlja 24 Mateja. Izložene su pred vama! Usmjerne i neposredne. Sjetite se kada se smokvino lišće promjeni. Sjetite se svog Boga Jahve, vašeg Kralja Kraljeva, Isusa Krista Nazarećanina. Sjetite se Moći Duha Svetoga. Stvari pred vama će zastrašiti svijet, ali ako čitate Bibliju, ako znate Riječ Božju, biti ćete u mogućnosti izdržati stvari koje vidite. Stvari koje čujete. Stvari će zadesiti cijeli planet. Plakati ćete suze krvi, muke, bespomoćnosti.

Jer oni od vas koji ste čitali Bibliju sa Božjim Očima, sa Božjim Srcem, sa Ljubavlju Božjom znate točno što govorim. Oni od vas koji ste se igrali crkve ćete biti zbunjeni, nećete znati što učiniti. Jer ste preskakivali Bibliju i letimice čitali. Zapamtite Moje Riječi. Ja sam isti jučer, danas i sutra. Moje Srce je Veliko, Moja Ljubav je Velika, ali neću podnositi nečistoću i stvari Sotone. Sve će biti očišćeno. Sve će biti odvedeno u bezdan. Zapamtite druga strana Ljubavi je gnjev, disciplina. Ponekad je veoma teško za prihvatiti. Ali Ja znam što je pravo i što je najbolje do točke, do osobe na koje se to odnosi. Ne sviđa mi se što moram učiniti, ali stvari Tijela Kristovog su postale vrlo opuštene u kršćanskim zajednicama.

Rekao sam Mom sinu, Reymundu, da mnogi ljudi će se naljutiti na njega zbog Mojih Riječi. Rekao sam mu da mnogi ljudi će ga nazivati raznim imenima. Da mnogi Kršćani će ga optuživati, će uzeti svoje kamenje i pojuriti za njim sa svojim riječima, sa svojim teologijama. Ali zapamtite nije to Reymundo, na koga jurite sa svojim kamenjem. Pogledajte svoje ruke, grešne su; prljave su. Pogledajte svoje kamenje – sada, zaustavite se! Sada pogledajte Moje Ruke. Pogledajte Moje Kamenje. Gledajte tko će dobiti bitku! Jer ako krenete protiv Reymunda, onde krećete protiv Mene! Idemo vidjeti tko će pobjediti, sa vašim teoremima, sa vašim djelima, sa vašom zloćom!

Sjetite se u svim onim proročanstvima gdje sam spomenuo muhu. Ne mislim da imate dovoljno krila da odletite od Moje Ruke. Jer Ja ću vas zviznuti kao muhu sa ostalim jarcima! Sjetite se deset djevica, koji od tih pet ste vi! Dio Tijela koji neće uspjeti! Ili polovica koji će biti na svadbenoj večeri. Zapamtite Moje Riječi! Zapamtite Moje Ruke! Jer Ja sam smrtno ozbiljan što se tiče stvari Božjih! Ako se želite igrati crkve Ja ću vas poslati na mjesto gdje da se igrate crkve. Ako želite tražiti Mog Sina Isusa Krista Nazarećanina, ako tražite Mene, Jahvu, ako tražite Duha Svetoga, poslati ću vas na svadbenu večeru sa sjajnom novom Bijelom Haljinom.

Sjetite se Mojih Riječi, sjetite se Biblije, sjetite se gnjeva Božjeg, sjetite se Mateja 24, sjetite se deset djevica, sjetite se Knjige Otkrivenja, sve što je pred vama. Ja sam jasno izjavio to. Ja sam jasno to napisao, tako da nemojte doći pred Mene govoreći Mi da niste znali! Kada ste pokušavali kamenovati Mog Reymunda. Kada ste pokušali trčati za đavlom za bogatstva ovog planeta, svijeta. Jer Ja ne zaboravljam ništa, Ja čitam vaše srce. Znam vas bolje nego vi znate sebe. Tako neka bude! Tako neka bude! Tako neka bude!


e-mail: Ray@prophecy.org
Za pomoći financirati ovu službu Pritisnite ovdje Make payments with PayPal - it's fast, free  and secure!  

ili pišite na: Raymond Aguilera, PO Box 20517, El Sobrante, CA. 94820-0517, USA.

Za naručiti Knjige Proročanstava (engleski) Pritisnite na Knjigu

Copyright © 1989-2001, Raymond Aguilera, Prophecy.org (sm) Sva Prava Pridržana


Početna stranica

Prijašnje proročanstvo Sljedeće proročanstvo