108. Proročanstvo i Vizija dana Raymondu Aguileri 24. lipnja 1992. u 1:27 sati. na španjolskom i ne-razumljivim jezicima.

Vizija:

Vidio sam glavu Lava sa zelenom grivom. Sada, vidim glavu bika.

Proročanstvo: 1:44. Španjolski.

Tamo je ispred tvog nosa sine Moj. Ono što sam ti govorio o tvojoj ženi. Tamo je. Možeš je dotaknuti, možeš je poljubiti. Jer ona je spremna.

Ali gledaj, vrijeme je stiglo Križa, Prijevarnoga Križa. Stiglo je. Jer ono što kažem je istina. Moraš promatrati Prijevarni Križ. Zvijezda će doći, i pogoditi će zemlju kao Čekić, i Zvijezda će biti, zato što će svinja, i psi, trčati za svim što je, i onime što hoće u ovome svijetu. Evo dolazi Zvijezda sa Čekićem. Jer ono što kažem, vaš Bog, Otac ne Laže. Sve što je Ispravno, i Čisto, je od vašega Oca. (Ne-razumljivi jezici?)

Da Ray, sat će doći kada je monarh ubijen na ulicama Londona. Na Dan koji će obilježiti njegovu Krunidbu. Jer Zvijer je planirala, i izvršila taj atentat od početka. Jer razvoj temelja njegovog carstva će se širiti od države do države dok on neće vladati svijetom, sa željeznom rukom.

Tako da se pazite Zvijeri. Pazite se Zvijezde koja će vam zakucati vašu ruku, i vaše čelo bez milosti. Jer jednom kada imate tu Zvijezdu, nikada nećete vidjeti Moje Kraljevstvo na Nebu sa Mojim Sinom, i Duhom Svetim. Zvijezda će biti bezbolna. Neće boljeti. Biti će primjenjena sa alatom koji će je Zakucati u mjestu. Tako da se pazite Čekića sa Zvijezdom.

Ovo je vaš Bog Jahve. Početak kraja će biti kao što je navedeno u Knjizi Ponovljenog Zakona u Starom Zavjetu. Trupla mrtvih će biti naslagana visoko, kao da su balvani drveća u vrućem ljetnom danu. Muhe će biti debele i teške na truplima ljudskih ostataka u vrućem ljetnome danu. Početak onoga što neki ljudi nazivaju Armagedonom će biti ostvareno kao što je napisano u Bibliji. Tako da čitajte Bibliju i naučite o Gnjevu Božjem za one koji hule protiv Imena Jahve, Sina, i Duha Svetoga.

Tako da pazite se Zvijeri. Pazite se Pečata. Ojačajte se. Ljubite svoga bližnjega, zaštitite svoju obitelj. Molite zajedno, molite zajedno jer vaš Nebeski Otac i Isus Krist će vas zaštititi, ali morate to učiniti svojevoljno. Jer Mi vas volimo, i Mi vas želimo Neokaljane i Čiste. Tako da možete doći na Nebo sa vašim Bogom Jahvom, Sinom, i Duhom Svetim. Ovo upozorenje je izjavljeno sa Ljubavlju, ali proučavajte Bibliju, i učite, i primite mudrost koju trebate za preživjeti ta nezgodna vremena. Jer vi ste upozoreni sa Ljubavlju i naklonošću. Zbogom do sljedećeg puta.


e-mail: Ray@prophecy.org
Za pomoći financirati ovu službu Pritisnite ovdje Make payments with PayPal - it's fast, free  and secure!  

ili pišite na: Raymond Aguilera, PO Box 20517, El Sobrante, CA. 94820-0517, USA.

Za naručiti Knjige Proročanstava (engleski) Pritisnite na Knjigu

Copyright © 1989-2001, Raymond Aguilera, Prophecy.org (sm) Sva Prava Pridržana


Početna stranica

Prijašnje proročanstvo Sljedeće proročanstvo