Zahvale

Moje osobne zahvale svim muškarcima i ženama koji su pomogli stvaranju ove Knjige sa molitvama, znanjem, mudrošću, tehničkom pomoći, opskrbom, financijama, i za okrepljujuću duhovnu pomoć koju sam primio u duhovnom ratovanju. Htio bi dodati da od Rujna 1992. pet mjeseci kasnije nakon što sam počeo zapisivati Proročanstva, ljudi su ih poslali misionarima diljem svijeta. Proročanstva su se proširila po otprilike dvadeset zemalja i četrdeset država SAD-a poštom, faksom, i iz ruke i ruku unutar i izvan Tijela Kristovog. Neka Jahve, Isus Krist, i Duh Sveti naš jedini Bog Blagoslovi vas sve.

Pastorima:

Katoličke Crkve

Zavjetne (Covenant) Crkve

Four Square Crkve

Pojedincima iz:

Baptističke Crkve

Katoličke Crkve

Zavjetne (Covenant) Crkve

Four Square Crkve

The Full Gospel Business Men's Fellowship International

Mormonske Crkve

Prezbiterijanske Crkve

Vineyard Crkve

Ne-denominacijske Crkve

i: ne-prakticirajućim Kršćanima

ne-Kršćanima


e-mail: Ray@prophecy.org
Za pomoći financirati ovu službu Pritisnite ovdje Make payments with PayPal - it's fast, free  and secure!  

ili pišite na: Raymond Aguilera, PO Box 20517, El Sobrante, CA. 94820-0517, USA.

Za naručiti Knjige Proročanstava (engleski) Pritisnite na Knjigu

Copyright © 1989-2001, Raymond Aguilera, Prophecy.org (sm) Sva Prava Pridržana


Početna stranica